முதலடி 23: ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடு நேசித்தல்

கடவுள் கொடுத்த கட்டளைகளில் முக்கியமானது எது என்று ஒரு மனிதன் ஆண்டவர் இயேசுவை கேட்டான்.

அதற்க்கு அவர் மறு மொழியாக “தேவனிடத்தில் முழு இருதயதோடும், முழு ஆத்துமாவோடும், முழு மனதோடும், முழு பெலனோடும் அன்பு கூற வேண்டும்” என்றார்.

இப்படி நான் எப்படி ஆண்டவரை அன்பு கூற முடியும் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய வெளிச்சத்தை என் இருதயத்தில் தந்து எனக்கு புரிய வைத்தார்.

நான் முழுமையாக அவரை அன்பு கூறுவதையும் முழுமையாக என்னை அவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பதையும் அவர் விரும்புகிறார். என் வாழ்க்கையில் அவருக்கு முதல் இடத்தை கொடுப்பதையே ஆண்டவர் விரும்புகிறார்.

ஆண்டவர் எனக்கு செய்த எல்லாவற்றையும் நினைத்து பார்க்கிறேன்:

** என் தாயின் கருவில் என்னை உருவாக்கி எனக்கு உயிர் கொடுத்தார்.

** இந்த வாழ்வில் நான் பெற்றிருக்கும் சகல ஆசீர்வதங்களையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார்.

** தன் சொந்த குமாரனையே தந்து பாவ வழிகளில் இருந்து என்னை மீட்டு எடுத்து புது வாழ்வை கொடுத்திருக்கிறார்.

** பரிசுத்த ஆவியானவரை எனக்கு தந்து என் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னை வழி நடத்துகிறார்.

** என்னுடைய வாழ்வில் வரும் எல்லா போராட்டங்களிலும் என்னோடிருந்து என்னை காத்து வழி நடத்துகிறார்.

** மோட்சத்தில் எப்பொழுதும் அவரோடு வாழ ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயதம் பண்ணியிருக்கிறார்.

இவ்வளவு மகத்தான ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு தந்த என் அன்பின் ஆண்டவரை நான் எப்படி நேசிக்காமல் இருக்க முடியும்?

நான் அவரிடம் எப்படி என் அன்பை காண்பிக்கலாம் என்று சிந்தித்தேன்.  பரிசுத்த ஆவியானவர் அதற்க்கான வழியை எனக்கு காட்டினார்.

முதலாவது, முக்கியமானது: தேவன் எதை வெறுக்கிறாரோ அதை நானும் வெறுக்க வேண்டும். தேவன் வெறுப்பது நம் பாவம். அதனால் நானும் பாவத்தை வெறுக்க வேண்டும். அடுத்த பாடத்தில் ஆண்டவருடைய பார்வையில் பாவம் என்பது என்ன என்று பார்ப்போம்.

ஜெபம்: “பரலோகத்தின் தகப்பனே, என் முழு இருதயத்தோடு நான் உம்மில் அன்பு கூற எனக்கு உதவி செய்யும். ஆமென்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *