முதலடி 16: ஆண்டவர் இயேசு – உயிர்தெழுந்த ரட்சகர்

ஆண்டவர் இயேசுவின் சீஷர்கள் தங்களின் எஜமான் சிலுவையில் அடைந்த கொடூரமான மரணத்தை கண்டனர். அவர் தங்களோடு இல்லாததால் பயத்தோடும், தனிமை உணர்வோடும் இருந்தனர்.

இயேசு மரித்து மூன்றாம் நாள் சீடர்களில் ஒரு சிலர் கல்லறைக்கு சென்று ஆச்சரியமான நிகழ்வை கண்டனர். கல்லறை வாசலில் தேவ தூதன் ஒருவர் நின்று சீடர்களிடம் வெற்றிகரமாக, “ஆண்டவர் இயேசு இங்கே இல்லை, அவர் சொன்ன படியே உயிர்தெழுந்தார்!” என்றார்.

சீடர்களின் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறியது! அவர்களின் ஐயர் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார்! ஆண்டவர் அன்றே தம்முடைய சீஷர்களுக்கு தரிசனமாகி தம்முடைய கை, கால்களில் உள்ள தழும்புகளை காண்பித்தார். அவர்களுடைய ஆண்டவர் ஆவியாக அல்ல, சரீரத்திலே உயிரோடு எழுந்ததை எந்த வித சந்தேகமும் இல்லாமல் பார்த்தனர்.

அவருடைய சீஷர்களுக்காகவும், நமக்காகவும், பாவத்தையும், மரணத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு ஜெயித்து விட்டார். நம்முடைய உடல் அழிந்து போனாலும் ஆவியாக நாம் என்றென்றும் அவரோடு இருப்போம்.

இயேசு கூறினார் “தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கேட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு, அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்”. யோவான் 3: 16

அவரை நம்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையை கொடுக்கிறார்.  “நான் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் நீங்களும் உயிரோடு இருப்பீர்கள்.” என்று யோவான் 14:19 ல் வாக்கு கொடுக்கிறார் .

அன்பான நண்பரே, ஆண்டவர் இயேசுவின் இந்த வார்த்தையை நம்புகிறீர்கள? பெரிய வெள்ளி கிழமையன்று ஆண்டவர் இயேசுவின் பாடு மரணத்தையும், அவருடைய தியாகத்தையும் உலகமெங்கும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் நினைத்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி அவரை துதிக்கிறார்கள்.

மூன்றாம் நாள் ஞாயிற்று கிழமை அன்று ஆண்டவரின் உயிர்த்தெழுதலையும், அவருடன் வாழ போகிற நித்திய பரலோக வாழ்வையும் நினைவு கூர்ந்து பெரு மகிழ்ச்சியாக ஈஸ்ட்டர் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார்கள்.

ஜெபம்: “உயிர்தெழுந்த என் ஆண்டவரே, பரலோகத்தில் உம்மோடு வாழ நித்திய வாழ்வை எனக்கு கொடுத்த படியால் நான் மகிழ்ந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *